Naslovna

Aktuelno

Zavšen drugi nacionalni #OnACT trening

Dvadeset mladih iz Crne Gore učilo o korišćenju interneta, novih medija kao i edukaciji i promociji za aktivizam mladih.

#HealthUP za bolju međusektorsku saradnju u zdravstvu

Kroz projekat #HealthUP daje se doprinos putu Crne Gore ka Evropskoj Uniji kroz zajednički rad na stvaranju boljeg  sistema zdravstvene zaštite

Poziv za učešće na treningu o EU grantovima

Trening je namijenjen organizacijama koje su članice Koalicije „HealthUP“ i organizacijama koje su aktivne u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite.  

CAZAS, JUVENTAS i 4LIFE: Što prije omogućiti besplatno liječenje zavisnika

Ne pozdravljamo netransparentnost rada Državnog savjeta za droge, koja se ogleda u više segmenata, a na prvom mjestu nepoštovanju Uredbe Vlade Crne Gore o saradnji sa nevladinim organizacijama.

Inicijativa povodom pojave nestašice ljekova za tretman osoba koje žive sa HIV-om

Usljed nepovoljne situacije u kojoj se već duži period nalaze osobe koje žive sa HIV-om, a koja je direktno vezana sa određenim odlukama institucija zadravstvene zaštite, četiri nevladine organizacije su se obratile danas ministru Hrapoviću sa zahtjevom da se implementiraju konkretne aktivnosti u cilju unapređenja...

Inicijativa povodom pojave nestašice ljekova za tretman osoba koje žive sa HIV-om

Usljed nepovoljne situacije u kojoj se već duži period nalaze osobe koje žive sa HIV-om, a koja je direktno vezana sa određenim odlukama institucija zadravstvene zaštite, četiri nevladine organizacije su se obratile danas ministru Hrapoviću sa zahtjevom da se implementiraju konkretne aktivnosti u cilju unapređenja...

OTVOREN POZIV ZA INTERNACIONALNOG KONSULTANTA

U okviru projekta “HealthUP” otvoren je poziv za internacionalnog/regionalnog konsultanta za izradu cost benefit analize.

Reproduktivno zdravlje