Naslovna

Aktuelno

CAZAS, JUVENTAS i 4LIFE: Što prije omogućiti besplatno liječenje zavisnika

Ne pozdravljamo netransparentnost rada Državnog savjeta za droge, koja se ogleda u više segmenata, a na prvom mjestu nepoštovanju Uredbe Vlade Crne Gore o saradnji sa nevladinim organizacijama.

Inicijativa povodom pojave nestašice ljekova za tretman osoba koje žive sa HIV-om

Usljed nepovoljne situacije u kojoj se već duži period nalaze osobe koje žive sa HIV-om, a koja je direktno vezana sa određenim odlukama institucija zadravstvene zaštite, četiri nevladine organizacije su se obratile danas ministru Hrapoviću sa zahtjevom da se implementiraju konkretne aktivnosti u cilju unapređenja...

Inicijativa povodom pojave nestašice ljekova za tretman osoba koje žive sa HIV-om

Usljed nepovoljne situacije u kojoj se već duži period nalaze osobe koje žive sa HIV-om, a koja je direktno vezana sa određenim odlukama institucija zadravstvene zaštite, četiri nevladine organizacije su se obratile danas ministru Hrapoviću sa zahtjevom da se implementiraju konkretne aktivnosti u cilju unapređenja...

OTVOREN POZIV ZA INTERNACIONALNOG KONSULTANTA

U okviru projekta “HealthUP” otvoren je poziv za internacionalnog/regionalnog konsultanta za izradu cost benefit analize.

Održan prvi modul treninga za upravljanje i pisanje projekata finansiranim iz fondova EU

Prvi modul šestodnevnog treninga za upravljanje i pisanje projekata finansiranim iz fondova EU za članice Crnogorske IRIS Mreže održan je u Budvi od 27. – 29. januara.

Trening za finansijsko upravljanje IPA projektima

NVO CAZAS  u saradnji sa SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica , i Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje organizuje “Trening za  finansijske menadžere za upravljanje projektima iz IPA fondova”.

PRIJAVI SE ZA NACIONALNI #OnACT TRENING

Radiš sa mladima i želiš da učiš o inovativnim alatima za edukaciju, informisanje, vidljivost i javno zagovaranje? PRIJAVI SE! 

Reproduktivno zdravlje